บริการพิมพ์แบบพิมพ์ตามสั่ง หรือสั่งซื้อแบบพิมพ์ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 น. - 16.00 น.
โทรศัพท์: 0-2224-6800, 0-2223-2276,
0-2223-1069 ต่อ 107

แฟกซ์: 0-2224-6800
email:p107.bpc@gmail.com
ปิดทำการ 30 ธันวาคม 2560
ถึง 7 มกราคม 2561


1. จำหน่ายเป็นเงินสด โดยสั่งซื้อที่ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ถ.บำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 

โปรดติดต่อโดยตรงที่ แผนกช่างพิมพ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร หรือ โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 ต่อ112