รับสมัครนักเรียน ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2563 6 สาขาวิชา ได้แก่
1. ช่างยนต์
2. ช่างกลโรงงาน
3. ช่างไฟฟ้า
4. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
5. ช่างพิมพ์
6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
*** ดาวโหลดใบสมัคร
รับสมัครนักเรียน ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
*** ดาวน์โหลดใบสมัคร
 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส. เงินเดือน 9,800 บาท ยื่นใบสมัคร
วันที่ 6-20 มกราคม 2563
สอบถาม โทร. 0-2223-1069
 
นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น รายวิชาการตัดเเว่นตา เเละมอบหน้ากากอนามัย วันที่ 24 มกราคม 2563
นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำทีมครู บุคลากร เเละนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เดินรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษของฝุ่น PM 2.5 เเละเเจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น ให้เเก่ประชาชน วันที่ 24 มกราคม 2563
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “ลดควัน ลดฝุ่น” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 23 มกราคม 2563
การประชุมเพื่อเตรียมวางเเผนการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เเบบถาวร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครวันที่ 23 มกราคม 2563
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ผู้บริหาร และ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เข้ารับรางวัล “ผู้บริหารดี ศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ” และ ”ครูสอนดี ศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ” เนื่องในการจัดงานวันครู โดยสำนักงานอาชีวศึกษากรุงเทพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วันที่่ 15 มกราคม 2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นประธานในพิธีนำกล่าว สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครูู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 15 มกราคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการจัดงานสมโภชน์ พระอาราม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ครบ 192 ปี ดำเนินกิจกรรมจัดงาน "อาชีวะส่งความสุข วัดพัฒนาประชาคม" ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2563 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเเขนกลอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเเข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มกราคม 2563
กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 10 มกราคม 2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันปีใหม่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 10 มกราคม 2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าพระนคร นำคณะครและบุคลากรทางการศึกษา กราบนมัสการ พระเทพรัตนมุนี เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 10 มกราคม 2563
การปฐมนิเทศนักศึกษาเรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 182 วันที่ 6 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยแก่ ครู และ นักเรียน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเเละกรุงเทพมหานคร วันที่ 25 ธันวาคม 2562
กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด ช่วงเทศกาลปีใหม่ รณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัย ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) วันที่ 27 ธันวาคม 62
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรเเกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับภาคตะวันออกเเละกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31
การแข่งขันทักษะตัดผมชาย หลักสูตรระยะสั้น ระดับภาคตะวันออกเเละกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31
การแข่งขันทักษะตัดผมหญิง หลักสูตรระยะสั้น ระดับภาคตะวันออกเเละกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย การเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออก เเละ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 ระหว่าง วันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
กิจกรรมสัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมกิจกรรม นิทรรศการเเนะเเนวการศึกษาต่อ เเละอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย วันที่ 20 ธันวาคม 2562
"อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563" ณ สถาบันคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563
นิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 “การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรม อนุรักษ์ธรรมชาติเเละ สิ่งเเวดล้อม ภายในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 6 ธันวาคม 2562
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมบริการประชาชน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 5 ธันวาคม 2562
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
 
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของสถานศึกษา
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ยืนยันการใช้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
คู่มือประชาชน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
 
 
 
 
 
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
   

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
February 5, 2020