หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการ
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะ
เผยแพร่โครงการศูนย์บ่มเพาะ
โฮมเพจวิทยาลัย

 

 


มีนักเรียนนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ และประกอบธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน จำนวน 5 คน โดยทำธุรกิจงานเดคูพาจ ดังนี้
1. กล่องไม้
2. กระเป๋าธนบัตร
3. ตะกร้าเดคูพาจ

 

 


มีนักเรียนนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ และประกอบธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน จำนวน 5 คน โดยทำธุรกิจงานกระเป๋าผ้า ดังนี้
1. กระเป๋าผ้าด้วยงานควิลท์
2. กระเป๋าธนบัตรด้วยงานควิลท์
3. กระเป๋าใส่พวงกุญแจ

 

 


มีนักเรียนนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ และประกอบธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน จำนวน 8 คน โดยทำชุดอาหารกลางวัน ดังนี้
1. ข้าวคลุกกะปิ
2. ผัดไทกุ้งสด
3. ข้าวหมูอบ
4. ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ
5. สปาเก็ตตี้

 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100