ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 
เเข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน เพื่อหาตัวเเทน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ไปเเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และ ระดับจังหวัด วันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 6 กันยายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
การตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ให้เเก่นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 26 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า และ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน (พี่สอนน้อง) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 26 สิงหาคม 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสู่การเป็นผูประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจเเละประเมินแผนธุรกิจ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ นำนักเรียนชั้นปีที่ 1 ไปศึกษาดูงานที่ โรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว วันที่ 14 สิงหาคม 2562
การเลือกตั้งหาตัวเเทนนักเรียนเป็นนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
กิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ทางวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
งานเสมารวมใจ เทิดไทองค์ราชัน ณ บริเวณข้างกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
โครงการ อาชีวะจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เปิดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ที่ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน เขตป้อมปราบฯ เเละ ชุมชนโค้งถ่าน เขตบางพลัด วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง
 
 
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ยืนยันการใช้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
คู่มือประชาชน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน แผนกวิชาต่าง ๆ โดยแผนกวิชาการพิมพ์
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการ รับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงอาคาร
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
 
 
 
 
 
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
   

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
September 12, 2019