ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
(25 ตุลาคม 65
)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
(25 ตุลาคม 65
)   

 
กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นคณะกรรมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(FIX IT CENTER) ถาวรประจำจังหวัด ระดับภาค ภาคกลาง ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
พิธีลงนามถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(FIX IT CENTER) ถาวรประจำจังหวัด ระดับภาค ภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
พิธีปฐมนิเทศโครงการ “จัดการเรียนสายอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น สร้างงาน สร้างอาชีพ คืนคนดี มีฝีมือ สู่สังคม” ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียน
โรงเรียนวัดสระเกศ
การปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563
นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพะรนคร ร่วมรายการ NBT รวมใจสู้ภัย COVID-19 วันที่ 23 มิถุนายน 2563
นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ให้สัมภาษณ์รายการ "สามัญชนคนไทย" ทางสถานีโทรทัศน์ ช่องไทยพีบีเอส วันที่ 18 มิถุนายน 2563
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนากำลังคนดิจิทัล ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ ICDL Thailand Company Limited (ICDL Thailand) ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563
วันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ครบ 59ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2563
นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการผลิตหน้ากากอนามัย และตรวจเยี่ยมการทำ FACE SHIELD เพื่อส่งมอบต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 1 เมษายน 2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร พร้อมด้วยนางสาวรมิดา พรหมสุเนตร ครูประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากรอบรมการทำเจลเเอลกอฮอล์ ให้เเก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 18 มีนาคม 2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำคณะครูเเละบุคลากร ถวายหน้ากากอนามัย เเละเจลแอลกอฮอล์ ให้กับพระเทพรัตนมุนี เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ 18 มีนาคม 2563
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้ารับการอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ เเละหน้ากากอนามัยเเบบผ้า ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 18 มีนาคม 2563
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และบุคลากรจากสถานศึกษา 5 ภาค รวมทั้งสิ้น 54 แห่ง ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดทำหน้ากากอนามัย พร้อมรับวัสดุ  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 16 มีนาคม 2563
 
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของสถานศึกษา
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ยืนยันการใช้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
คู่มือประชาชน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
   

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276 แฟกซ์ 0-2223-2578
May 10, 2022